Документа

Извештаји о раду школе
Стручно усавршавање
Школски програми

Pravilnik o pohvalama i nagradama učenikaПреузми

Акциони план ШРП-а за школску 2014/15.Преузми

Акциони план ШРП-а за школску 2015/16.Преузми

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ ЗА ШК. 2014/15.Преузми

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 2014/15Преузми

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 2015/16.Преузми

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 2016/17.Преузми

ЗАПИСНИК ca седнице Савета родитеља 11. 03. 2014.Преузми

ЗАПИСНИК ca седнице Савета родитеља 13. 09. 2016.Преузми

ЗАПИСНИК ca седнице Савета родитеља 23. 03. 2017.Преузми