Организација рада школе

Сваке школске године наша школа планира активности Годишњим програмом рада и важећим актима школе.

У овој секцији можете наћи:

 Распоред звоњења
 Распоред часова
 Календар образовно-васпитног рада
 Календар значајних активности
 Распоред допунске, додатне и слободних активности
 Распоред писмених задатака и контролних вежби
 Спортске секције