ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

Седнице одељенских већа поводом завршетка првог полугодишта биће одржане по следећем распореду: 

Понедељак- 30.01.2017.год.у 9 часова млађи разреди
                   30.01.2017.год.у 9 часова 5. и 7. разред
Уторак- 31.01.2017.год. у 9 часова 6. и 8. разред.       
Среда - 01.02.2017.год.- у 9 часова Наставничко веће
 
Родитељски састанци:
  Среда, 01.02.2017. -  17 часова непарни разреди

                                   18 часова парни разреди
 
 
***
Седница Наставничког већа поводом завршетка првог полугодишта, биће одржана у среду,
01.02.2017.год. у 9 часова.
 
Дневни ред:

  1. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају I полугодишта
  2. Организација рада школе на почетку другог полугодишта
  3. Анализа обележавање дана Светог Саве
  4. Упознавање са календаром такмичења за школску 2016/17.год.
  5. Разно